Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Om oss

Austevoll EL-installasjon AS er et el-installasjonsselskap for landbasert og maritim industri.

I tillegg til maritim installasjon driver selskapet med skipsservice og service mot aquakultur, engineering og konsulent virksomhet mot samme industri.

Austevoll El-installasjon sine hovedarbeidsområder er:

  • Skips og akvakultur installasjoner inklusive stålarbeid i deleide AC Elektro i Polen.
  • Service- og oppgraderingsjobber for skip og forflåter.
  • Leveranser av utstyr til oppdrettsnæringen.
  • Engineering og konsulenttjenester for rederier, leverandører av utstyr til næringen, forsikringsselskaper og andre institusjoner innen maritim industri.
  • Austevoll EL-installasjon og AC Elektro (deleide samarbeidspartner i Polen) samarbeider om prosjekter «worldwide» hvor Austevoll El-installasjon styrer prosjektene og AC Elektro står for mesteparten av bemanningen til prosjektene.