Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Elektrikertjenester for bedrifter

Vi leverer konkurransedyktige elektrikertjenester til bedrifter. Hos oss kan du bestille montering av elektrisk utstyr og vedlikehold av det elektriske systemet i nye og eksisterende bygg. Vi utfører også årskontroll av elektriske anlegg.

Vi leverer også tjenester innen prosjektering, rådgivning og prosjektledelse for elektriske installasjon.

Bilde er fra et utviklingsprosjekt der vi bidro med  elektrotjenester mm. i prosjektet. Ta kontakt med oss på 56 18 31 40.

Produkter og tjenester

Motorer

Kompetanse på styring av motorer, mykstartere og frekvensomformere.

Energiøkonomisering (Enøk)

Analyse og forslag til konkrete tiltak for energiøkonomisering av bygg.

CAD-kompetanse

Erfaring og kompetanse med CAD-systemer (Computer Aided Design).

Byggautomasjon

Installasjon av systemer som sørger for smart styring av  tekniske anlegg for optimal energibruk i næringsbygg.

Skipsinstallasjon

Service og nyinstallasjon i skip. Maritim elektronikk.

Elbillading

Installasjon av systemløsninger for elbillading i næringsbygg og borettslag.

Butikklokaler

Installasjon i butikk og utstillingslokaler.

Prosjektledelse

Prosjektlederen har hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere. Samt sørge for at prosjektet gir det ønskede resultatet og at det blir ferdig innenfor budsjett rammene / tidsfristen. 

Termografering

Termografi er et nyttig hjelpemiddel i skade- og vedlikeholdsforebyggende arbeid innen produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk energi, drift av elektriske installasjoner og ikke minst i feilsøking i varmekabelanlegg.

Tavlebygging

Bygging av alle typer hoved- og fordelingstavler.

Industriautomasjon - PLS

Erfaring med installasjon av PLS-styring i prosessindustri.

Aktuelt