Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Tjenester og produkter

Vi leverer et bredt utvalg av elektrotjenester

  • Hus installasjon,
  • Industri installasjon og installasjoner for kraftvarmeverk.
  • El-installasjon på skip og andre farkoster som fòrflåter, etc.
  • Igangkjøring og feilsøking av generatorsystemer og UPS systemer for maritime anlegg og industri.
  • Nød generator systemer, brannpumpesystemer, etc.
  • Mekanisk engineering, produksjon og installasjon.
  • Engineering og oppgradering av generator systemer for maritime anlegg og industri.
  • Prosjektoppfølging el. installasjon på nybygg og ved havari på skip, samt førstelinje reparasjoner for midlertidig drift, utbedring av skader og igangkjøring ved ferdigstillelse.
  • Oppdrag for redere, forsikringsselskap mm. for vurdering av skader og tilstandsrapporter.
  • Og mye mer.

Ring oss for mer informasjon om våre produkter og tjenester